Јавне набавке

О јавним набавкама

У складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12) Агенција за привредне регистре објављује податке и документа поступака јавних набавки које спроводи:

Датум последњег ажурирања: 13.10.2017 године

Контакт: javnenabavke@apr.gov.rs